Partnerzy

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Jesteśmy Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
i Sygnatariuszem "Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości"
Nasza firma stosuje w rachunkowości zasady rzetelnego i etycznego działania, przyczynia się do poprawy jakości rachunkowości oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników zajmujących się rachunkowością i finansami.
  • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest najstarszą i największą polską organizacją skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami
  • Jest organizacją cieszącą się ponad 100 letnią tradycją
  • Od wielu lat współpracuje z licznymi organizacjami krajowymi, między innymi z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa, Zrzeszeniem Prawników Polskich, jak również z Konfederacją Pracodawców Polskich
  • Posiada znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej, będąc członkiem tak prestiżowych organizacji jak IFAC czy EFAA. Współpracuje również z IASB oraz ICAEW
  • Oferuje bogatą ofertę szkoleń, kursów i wydawnictw z dziedziny finansów i rachunkowości

Certyfikat - Członek Wspierający Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Sygnatariusz Kodeksu Zawodowego Etyki w Rachunkowości

Wojewódzki Klub Techniki i Rozwoju w Krakowie
Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne

W ramach współpracy z Wojewódzkim Klubem Techniki i Rozwoju w Krakowie, oferujemy kompleksowe usługi w zakresie wycen wartości niematerialnych i prawnych oraz projektów/ przedsięwzięć internetowych.
  • WKTiR Kraków istnieje od prawie 45 lat, współpracuje z ponad 70 zakładami, które są członkami Zbiorowymi Klubu, jest członkiem Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów stowarzyszonego w IFA w Genewie
  • WKTIR Kraków chroni prawa twórców projektów wynalazczych, udziela pomocy prawnej, technicznej, ekonomicznej i patentowej, organizuje konkursy, spotkania konsultacyjne i szkolenia, wydaje czasopisma
© Copyright 2010 TAXLINK. All rights reserved.
Powered by NCTI / adres: www.ncti.pl