Controlling

W ramach controllingu finansowego oferujemy swoim Klientom możliwość zastosowania nowoczesnych metod wspomagania zarządzania, monitorowania wyników i poprawy efektywności.

Zakres usług
 • Raportowanie informacji zarządczych - dostarczanie miesięcznych raportów i analiz, osobom w przedsiębiorstwie odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji strategicznych oraz kontrolę kosztów firmy - Klient otrzymuje profesjonalną analizę na temat bieżącego standingu, zagrożeń, negatywnych i pozytywnych trendów
 • Sporządzanie raportów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta
 • Projektowanie i wdrażanie systemów controllingu finansowego w celu redukcji kosztów i usprawnienia działania zadanych obszarów firmy
 • Analizy ekonomiczno-finansowe, analizy opłacalności inwestycji
 • Sporządzanie prognoz i budżetów finansowych
 • Wyszukiwanie i eliminowanie słabych stron firmy (tzw. "wąskich gardeł")
 • Przygotowanie kalkulacji cenowych
 • Rachunek kosztów pozwalający na mierzenie rentowności (zyskowności) poszczególnych klientów, zleceń, produktów, kanałów dystrybucji, projektów, zakładów, sklepów bądź też środków transportowych, itp.
 • Przypisanie kosztów właściwym miejscom ich powstawania ("profit center", "cost center")

Korzyści dla Klienta
 • Fachowe i profesjonalne wsparcie ekspertów z dziedziny controllingu finansowego
 • Skuteczna realizacja wyznaczonych przez firmę celów oraz poprawa wyników finansowych
 • Redukcja kosztów i maksymalizacja marż
 • Oferujemy controlling finansowy bez zatrudniania drogiego specjalisty i brak konieczności inwestowania w kosztowne rozwiązania informatyczne i ich utrzymanie
 • Szybki dostęp do informacji
 • Wsparcie dla osób podejmujących decyzje lub kontrolujących wyniki poprzez okresowe dostarczanie im niezbędnych do tego informacji
 • Doradztwo w zakresie controllingu finansowego dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta
 • Procedury zapewniające bezpieczeństwo i zachowanie tajemnicy informacji
 • Profesjonalne, rzetelne, zgodne z przepisami, wysokiej jakości usługi
 • Innowacyjne rozwiązania outsourcingowe
© Copyright 2010 TAXLINK. All rights reserved.
Powered by NCTI / adres: www.ncti.pl